ZAWÓD
Poniższa ankieta przeznaczona jest dla osób poniżej 35 roku życia, które studiowały architekturę. Chcemy sprawdzić, jak odnajdują się w życiu zawodowym - czy są zadowoleni z formy i warunków pracy, czy czują się częścią środowiska architektonicznego i czy ich wcześniejsze wyobrażenia o zawodzie pokrywają się z rzeczywistością. Jest ona całkowicie anonimowa.

Pytania dzielą się na trzy grupy:

1. OCZEKIWANIA I ASPIRACJE
2. WARUNKI PRACY
3. SPOŁECZNOŚĆ

Wypełnienie ankiety zajmie Ci około 15 minut.
rozpocznij
 
Czy ukończyłeś/aś studia architektoniczne?


 
Czy posiadasz uprawnienia architektoniczne?

     
 
Czym zajmujesz się zawodowo?


 
1. OCZEKIWANIA I ASPIRACJE

 
Czy czujesz, że uczelnia dobrze przygotowała Cię do wykonywania zawodu architekta?


 
Określ, w skali od 1 do 5 w jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami (1 - Zdecydowanie się nie zgadzam, 2 - Raczej się nie zgadzam, 3 - Nie mam zdania, 4 - Raczej się zgadzam, 5 - Zdecydowanie się zgadzam):
Moja praca pokrywa się z wcześniejszym wyobrażeniem na temat zawodu.

 
Gdybym mógł/mogła cofnąć czas, wybrałbym/wybrałabym inne studia.

Określ, w skali od 1 do 5 w jakim stopniu zgadzasz się z powyższym stwierdzeniem (1 - Zdecydowanie się nie zgadzam, 2 - Raczej się nie zgadzam, 3 - Nie mam zdania, 4 - Raczej się zgadzam, 5 - Zdecydowanie się zgadzam):
 
Lubię swoją pracę.

Określ, w skali od 1 do 5 w jakim stopniu zgadzasz się z powyższym stwierdzeniem (1 - Zdecydowanie się nie zgadzam, 2 - Raczej się nie zgadzam, 3 - Nie mam zdania, 4 - Raczej się zgadzam, 5 - Zdecydowanie się zgadzam):
 
Uważam, że projekty, które opracowuję są istotne i wartościowe.

Określ, w skali od 1 do 5 w jakim stopniu zgadzasz się z powyższym stwierdzeniem (1 - Zdecydowanie się nie zgadzam, 2 - Raczej się nie zgadzam, 3 - Nie mam zdania, 4 - Raczej się zgadzam, 5 - Zdecydowanie się zgadzam):
 
Znam osoby, które są dla mnie autorytetami w sprawach zawodowych.

Określ, w skali od 1 do 5 w jakim stopniu zgadzasz się z powyższym stwierdzeniem (1 - Zdecydowanie się nie zgadzam, 2 - Raczej się nie zgadzam, 3 - Nie mam zdania, 4 - Raczej się zgadzam, 5 - Zdecydowanie się zgadzam):
 
Wybierając pracę kierujesz się przede wszystkim:


 
2. WARUNKI PRACY

 
W jakiej formule pracujesz?


 
Jaka jest forma Twojego zatrudnienia?


 
W jakim wymiarze czasowym jesteś zatrudniony/a?


 
Twoja pensja netto (na rękę) w miejscu zatrudnienia wynosi:


 
Ilu pracowników jest w firmie, w której pracujesz?


 
Czy wykonujesz dodatkowe zlecenia poza miejscem swojej stałej pracy?


 
Jakiego typu zlecenia wykonujesz?


 
Czy poza pracą bierzesz udział w konkursach?


 
Jaka jest Twoja średnia miesięczna liczba nadgodzin w miejscu zatrudnienia?


 
Czy przepracowane przez Ciebie nadgodziny są w jakikolwiek sposób wynagradzane?


 
Jak często zdarza Ci się wykonywać obowiązki związane z pracą w biurze w weekendy?


 
Czy czujesz się doceniany w pracy za to, co robisz?


 
Jak długo chciałbyś jeszcze pracować w obecnym miejscu zatrudnienia?


 
Ile razy do tej pory zmieniałeś/aś pracę?


 
3. SPOŁECZNOŚĆ

 
Co uważasz za mocne strony architektury w Polsce?


 
Co uważasz za słabe strony architektury w Polsce?


 
Czy należysz do jakiegokolwiek stowarzyszenia zawodowego? (np. SARP, Izba Architektów)

     
 
Czy bierzesz udział w spotkaniach i dyskusjach związanych z tematami architektonicznymi?


 
Czy działasz poza pracą na rzecz promocji / popularyzacji / edukacji architektonicznej?

     
 
Potrzebujemy jeszcze kilku informacji o Tobie.

 
Ile masz lat?

 
Od ilu lat pracujesz? (jeżeli jeszcze nie pracowałeś/aś wpisz "0")

 
Płeć


 
Czy mieszkasz w Polsce?

     
 
Wpisz nazwę kraju, w którym mieszkasz

 
Czy studiowałeś/aś za granicą Polski? (nie licząc programów typu Erasmus)

     
 
W jakim kraju studiowałeś/aś?

 
Jeśli chcesz dostać powiadomienie o wydaniu numeru RZUTu, w którym opublikujemy wyniki badania, zostaw nam swój adres e-mail (opcjonalne):

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Wyniki zostaną opublikowane w Kwartalniku Architektonicznym RZUT. Zachęcamy do śledzenia informacji na facebookowym profilu RZUTu oraz na stronie internetowej Kwartalnika www.kwartalnikrzut.pl
RZUT na Facebooku
Powered by Typeform
Powered by Typeform